Podsumowanie Akcji “Pomoc Mariuszowi”

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA WSPIERANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „WSPIERAMY”
z przeprowadzonej Akcji „Pomoc Mariuszowi”

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnych i Przedsiębiorczości „Wspieramy” w miesiącu listopadzie 2017 roku podjął inicjatywę pomocy której celem było wsparcie dla Mariusza Kutyły – ratownika medycznego i ratownika górniczego z KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch „Knurów”, mieszkańca Knurowa, który 5 czerwca 2017 roku uległ poważnemu wypadkowi drogowemu.

Mariusz, w wyniku tego wypadku, przeszedł bardzo skomplikowaną operację. Uratowano mu obie nogi. Przeszczepy nie zostały odrzucone przez organizm. Potrzebna jest jednak rehabilitacja oraz zastosowanie odpowiednich protez umożliwiających względne poruszanie się. Dopiero kiedy nogi zaczną pracować, a jego organizm rozpocznie w miarę normalnie funkcjonować w ruch, w obu kończynach zacznie się prawdziwy „proces naprawczy”. Protezy muszą być wykonane na zamówienie i dopasowane indywidualnie, są zatem bardzo kosztowne. Do tego dochodzą czynności związane z dalszym leczeniem i rehabilitacją ruchową obu kończyn dolnych.

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnych i Przedsiębiorczości „Wspieramy” zwróciło się do NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch „Knurów” o wsparcie i pomoc w organizacji Akcji. Jest to organizacja związkowa do której należy Mariusz Kutyła.
Po wspólnym omówieniu kwestii postanowiono, iż wspólnie zorganizujemy imprezę muzyczną pod hasłem „Pomoc Mariuszowi”.

Ustalono, że będzie to koncert charytatywny w którym wystąpią zespoły muzyczne z Knurowa oraz na specjalne zaproszenie Gwiazda Muzyki. Wybór padł na Tomka KOWAL Kowalskiego. Tomek KOWAL Kowalski to znany rockman o unikalnym głosie, zwycięzca IV edycji show „Tylko Muzyka. Must Be the Music”, który oczarował publiczność zgromadzoną w studio i przed telewizorami genialnym wykonaniem piosenki pt. „Modlitwa III”. Tomek był też odtwórcą roli legendarnego Ryszarda Riedla z formacji Dżem w granym na deskach Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach spektaklu Arkadiusza Jakubika. Tomek chętnie zgodził się na występ.

Organizatorzy zwrócili się do środowisk w których na co dzień żyje i funkcjonuje Mariusz, o aktywny udział w KONCERCIE CHARYTATYWNYM, którego datę wyznaczono na 26 stycznia 2018 roku w CENTRUM KULTURY w Knurowie. Wskazano również, aby środki pieniężne przeznaczone na cel „Pomoc Mariuszowi” przesyłać na konto Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnych i Przedsiębiorczości „Wspieramy” znajdujące się w ING Bank Śląski S.A. Nr Rach.: 11 1050 1298 1000 0023 5364 8583, z dopiskiem “Pomoc Mariuszowi”.

Na odzew nie trzeba było długo czekać. Pierwsze osoby chętne do pomocy w tym WYDARZENIU MUZYCZNYM zgłosiły się już następnego dnia. To samo dotyczyło środków pieniężnych, które zaczęły wpływać na rachunek począwszy od 27 listopada 2017 roku.

Do dnia dzisiejszego (08 luty 2018 rok), na konto z dopiskiem „Pomoc Mariuszowi” wpłat dokonały 22 Podmioty. Podmioty te to (wpisano według kolejności wpłat):
– Jastrzębskie Zakłady Remontowe z Jastrzębia – z Jastrzębia – Zdrój;
– HALDEX Spółka Akcyjna z Katowic;
– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMSTAL Tomasz Michalski z Knurowa;
– NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów z Knurowa;
– Bioenergia Południe Spółka z o.o., z Będzina;
– Jastrzębska Spółka Ubezpieczeniowa z Jastrzębia – Zdrój;
– Pracownicy Firmy TRAKT z Gliwic;
– GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z Gliwic;
– ADVICOM Spółka z o.o., z Jastrzębia – Zdrój;
– Pani Helena Serwatka z Gierałtowic;
– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOP Spółka z o.o., z Jastrzębia Zdrój;
– T H S Tomasz Serwatka z Knurowa;
– Bożena Nowaczyk i Piotr Nowaczyk z Knurowa;
– Wiesław Frydryk z Knurowa;
– KOMART Spółka z o.o. Z Knurowa;
– Sklep Ogólnospożywczy Karol Mańkowski z Knurowa;
– Pan Tomasz Śledź z Knurowa;
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej u Rekultywacji S. A. z Jastrzębia – Zdrój;
– Pan Bogdan Leśniowski z Knurowa;
– Katarzyna i Krzysztof Koczy z Knurowa;
– Tomek KOWOL Kowalski z Wrocławia;
– Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnych i Przedsiębiorczości „Wspieramy” z Knurowa.

Do grona DARCZYŃCÓW należy również zaliczyć wykonawców CHARYTATYWNIE biorących udział w KONCERCIE MUZYCZNYM,
a są nimi:
– Zespół Last Room;
– Zespół Le Fleur;
– Zespół MjusiQ

Charytatywnie pracowali również prowadzący koncert:
– Pani Dorota Pikurowska „Doti”;
– Pan Jacek Waszak;

Wśród WSPIERAJĄCYCH należy również wymienić instytucje, które zawsze wydatnie wspierają inicjatywy charytatywne.
Są to:
– Jastrzębska Spółka Węglowa z siedziba w Jastrzębiu – Zdrój;
– Kopalnię Węgla Kamiennego „Knurów – Szczygłowice” z Knurowa;
– DOM KULTURY w Knurowie;
– Przegląd Lokalny z Knurowa.
Należy w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt.
Szczególne podziękowania dla:
Doroty Pikurowskiej „Doti”;
Krzysztofa Leśniowskiego;
Krzysztofa Skowrońskiego;
Jerzego Ziółkowskiego.