Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnych i Przedsiębiorczości „Wspieramy”

ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów

Telefon:  32 71856 58
fax: 322-365-592
e-mail: swslp.wspieramy@gmail.com

ING Bank Śląski S. A.
nr rachunku: 11 1050 1298 1000 0023 5364 8583