Nasze projekty

 • Stroje sportowe dla młodych piłkarzy z Akademii Piłki
  Nożnej w Knurowie,
 • Współorganizacja „Biesiady Piwnej”,
 • Wykonanie długopisów z logiem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wraz z logo,
  Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnych i Przedsiębiorczości „Wspieramy”,
 • Wykonanie kalendarzy ściennych,
 • Wykonanie Rollup’a ze swoim logo oraz logo Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,
 • Wystawy Malarstwa Japońskiego Tuszem, która planowana jest w dniach od 15 lutego do 22 lutego 2019 roku,
 • Darmowy Kursu nauki Języka angielskiego i Informatyki, który rozpoczyna się 29 stycznia i będzie trwał pół roku,
 • Darmowy Kurs nauki tańca „hip-hop” dla dzieci i młodzieży, realizowany przez Dance Academy z Knurowa, którego pierwsze zajęcia odbędą się 27 lutego 2019 roku i trwać będą do końca czerwca 2019 roku,

Darmowy kurs nauki języka angielskiego, który rozpoczął się 29 stycznia i będzie trwał pół roku.

Wystawa Malarstwa Japońskiego Tuszem

Byliśmy współorganizatorem cyklu koncertów patriotycznych. Odbyły się cztery koncerty. W dniu 21 września wystąpiła formacja HUNGARICA. Kolejny koncert odbył się 20 października 2018 roku występem zespołu G A N. W dniu 17 listopada 2018 roku odbył się koncert zespołu POZYTYWKA. Zespół FORTECA to kolejny zespół, który wystąpiła w dniu 08 grudnia 2018 roku

Współorganizacja „Biesiady Piwnej". Stowarzyszenie we współpracy z NSZZ „Solidarność" KWK „Knurów — Szczygłowice" było organizatorem ,Biesiady Piwnej" dla członków ZZ NSZZ „Solidai ność" Ruch Knurów, zatrudnionych w KWK „Knurów — Szczygłowice" Ruch Knurów i Ruch Szczygłowice.

Wykonanie Rollup’a ze swoim logo oraz logo Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,