Nasze projekty

 • Stroje sportowe dla młodych piłkarzy z Akademii Piłki
  Nożnej w Knurowie,
 • Współorganizacja „Biesiady Piwnej”,
 • Wykonanie długopisów z logiem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wraz z logo,
  Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnych i Przedsiębiorczości „Wspieramy”,
 • Wykonanie kalendarzy ściennych,
 • Wykonanie Rollup’a ze swoim logo oraz logo Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,
 • Wystawy Malarstwa Japońskiego Tuszem, która planowana jest w dniach od 15 lutego do 22 lutego 2019 roku,
 • Darmowy Kursu nauki Języka angielskiego i Informatyki, który rozpoczyna się 29 stycznia i będzie trwał pół roku,
 • Darmowy Kurs nauki tańca „hip-hop” dla dzieci i młodzieży, realizowany przez Dance Academy z Knurowa, którego pierwsze zajęcia odbędą się 27 lutego 2019 roku i trwać będą do końca czerwca 2019 roku,